Hegga Metamorfosa

De werkgroep Hegga Metamorfosa in het Noord-Limburgse Hegelsom heeft zich ten doel gesteld de openbare ruimte in hun dorp in de periode 2014-2024 te verfraaien. In deze periode moet Hegelsom meer karakter krijgen, met meer sociale cohesie en met meer ondernemendheid. Dit alles door, voor en met de inwoners van het dorp.

 

Producti-es was als lid van de werkgroep betrokken bij de productie van het eerste project: Hegga Metamorfosa Grensposten.


5 april 2015 Opening Grensposten 'Friends aover de Grens'

Op eerste Paasdag werden de grensposten in Hegelsom officieel geopend. Met de acht kunstwerken die aan de toegangswegen van Hegelsom staan geeft het dorp haar grenzen aan, maar stelt ze daarbij ook meteen open.

De dag begon met een feestelijke openingshandeling bij de rotonde, waar de haan zijn oude vertrouwde plek terugkreeg. Onder begeleiding van de fanfare en in het bijzijn van de kunstenaar die 50 jaar geleden de haan voor Hegelsom gemaakt heeft.

Daarna konden de 600 bezoekers een fietstocht maken langs de andere grensposten. Bij iedere grenspost was een activiteit, georganiseerd door één van de buurdorpen.

Om 16.00 uur werd er kort teruggeblikt op het proces en werd het stokje overgedragen aan het nieuwe project van Hegga Metamorfosa: het plein achter de kerk. Waarna een gezellig feestje in Zaal Debije, onder leiding van coverband Flash!, volgde.


Producti-es had de leiding over deze dag.

Foto's: Ilse Rambags, Marlies Scheres, Huub Niessen.


2015 Grensposten

1,5 Jaar geleden begon werkgroep Hegga Metamorfosa aan hun doel: Hegelsom en haar omgeving verfraaien. Na interviews en brainstormsessies met inwoners wordt nu het eerste idee uitgewerkt: grensposten.

Op de acht invalswegen van Hegelsom komen kunstwerken te staan die aangeven waar je Hegelsom binnenkomt. Ieder kunstwerk is een letter met een eigen identiteit.

Zondag 5 april worden de kunstwerken officieel geopend. Hieronder alvast een voorproefje.

 

Vormgeving beeldmateriaal: Jeu van Helden.


2014 Verhegelsommen in de Dikke van Dale

"Het verfraaien van een dorp door in alle vrijheid en gezamenlijkheid het beste uit jezelf en elkaar te halen."  In Hegelsom zijn ze er maar druk mee: spandoeken, interviews, grensposten, een eigen glossy. Producti-es draagt haar steentje bij om ervoor te zorgen dat Verhegelsommen in 2020 een algemeen Nederlands werkwoord is. 


2014 Brainstormen

In januari organiseert Hegga Metamorfosa drie brainstormsessie om met inwoners van Hegelsom van gedachte te wisselen over de toekomst van het dorp. Dromen, uitdagen, creativiteit, maar ook weer concrete actiepunten opstellen. Alles komt aan bod tijdens de sessies. 

In maart presenteert Hegga haar plannen aan het grote publiek en worden de eerste ideeën uitgevoerd. Een impressie van de plannen staat op de blog van Hegga Metamorfosa.

Producti-es begeleidt samen met de werkgroep en Imagro de brainstormsessies. Vanaf maart is Producti-es samen met kunstenaars Helmie van de Riet en Jeu van Helden verantwoordelijk voor de plaatsing van de acht grensposten.

 

Vormgeving beeldmateriaal: Jeu van Helden.


2013 'Geef jij hegelsom een nieuw gezicht?'

Onder die titel wordt Hegelsommers gevraagd wat zij aan hun eigen dorp willen veranderen. De ideeën worden gepubliceerd in het Hegelsoms Bledje en van de inwoners wordt een banner gemaakt. Deze banners staan verspreid door Hegelsom en geven meteen meer smoel aan het dorp.

Producti-es is lid van de werkgroep Hegga Metamorfosa en ondersteunt het proces organisatorisch en creatief. 

 

Vormgeving beeldmateriaal: Jeu van Helden.